Regelexamen info

ALGEMENE INFORMATIE

Voordat u gekwalificeerd bent als golfer moet u verplicht een aantal stappen doorlopen hebben, dat zijn:

 1. Praktijkopleiding ten behoeve van het verkrijgen van de golfbaanpermissie (GBP) inclusief opdoen van de eerste kennis van de golfetiquette, omgang in de baan en met andere spelers.
 2. Met goed gevolg afgelegd golfregelexamen (zie verder).
 3. Een qualifiying kaart die met voldoende punten is afgerond in verband met het behalen van uw handicap 54.

Dit Regelexamen mag gehaald worden voordat u uw praktijkopleiding hebt afgerond of tijdens de praktijkopleiding maar voordat u uw qualifying kaart hebt gelopen.

Voorbereiding op het regelexamen
U moet zich uiteraard op het examen voorbereiden. Deze voorbereiding kan uit verschillende onderdelen bestaan:
– Het volgen van lessen op een golfbaan,
– Het volgen van digitale lessen via Youtube is uiteraard ook een mogelijkheid.
-U kunt zich voorbereiden door het maken van proefexamens via   www.ngfgolfregelexamen.nl
Het bestellen van golfboeken en video’s via www.golfboeken.nl

Inschrijven voor het regelexamen
Als u van mening bent dat u de theorie in voldoende mate beheerst, bv. aan de hand van gemaakte proefexamens, dan schrijft u zich via deze website in voor een regelexamen.
Wij nemen vervolgens contact met u op om het examenmoment af te spreken.

Informatie mbt. het regelexamen zelf

 1. Gelieve een kwartier eerder aanwezig te zijn op de locatie, het examen start stipt op de aangegeven tijd,
 2. Na een korte uitleg van de examinator van de I.S.SO ontvangt u het regelexamen, u start met het maken van het examen,
 3. Het regelexamen is een schriftelijk examen (multiple choice), bestaande uit 30 vragen (10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag). Dit examen bestaat uit illustraties met verschillende regelsituaties in de praktijk,
 4. U mag hier maximaal 60 minuten over doen,
 5.  Tijdens het examen is het niet toegestaan om gebruik te maken van het regelboekje of enig ander referentiemateriaal,
 6. Nadat u klaar bent met het maken van het examen levert u het examen in bij de examinator van de I.S.SO en u verlaat tijdelijk de zaal.
 7. De examinator kijkt het examen na. Nadat de laatste kandidaat het examen heeft ingeleverd en de examinator deze ook heeft nagekeken ontvangt u direct de uitslag.
 8. U bent geslaagd wanneer u 23 vragen van de 30 goed heeft beantwoord.

Als u geslaagd bent en u heeft de andere opleidingsgedeelten doorlopen dan heeft u uw Handicap 54 behaald. De I.S.SO draagt zorg voor de verdere administratieve afhandeling hiervan.  Na enige tijd ontvangt u uw NGF golfpas met hcp 54.

Als u minder dan 23 vragen goed heeft bent u niet geslaagd. In overleg met de I.S.SO wordt het regelexamen nogmaals afgelegd.