NGF gaat stoppen met de plastic golfpas in 2024

De NGF heeft alle clubs bericht dat het verstekken van de plastic golfpassen in 2024 waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Vanaf dan krijgen alle golfers alleen nog maar de digitale golfpas.

Het jaar 2023 geldt als overgangsjaar. Een digitale pas is standaard, de golfer kan bij de club nog wel een plastic aanvragen. Voor de golfclubs loopt dat allemaal iets anders dan voorheen; er moet meer werk voor verricht worden.

Wij supporten de overgang naar de digitale pas. Als stichting proberen we de kosten voor uw golflicentie zo laag mogelijk te houden. (zie vorige bericht over onze prijsstelling).  Met de digitale pas is dat voor ons goed mogelijk, een fysieke pas is aanmerkelijk duurder doordat we als club daar veel meer werk aan hebben.

Voor 2023 hanteren we € 4,50 als marge bovenop de € 23,- die wij verplicht aan de NGF per golfer moeten afdragen.

De plastic pas voor 2023 is uiteraard duurder. In ons vorige bericht gingen wij uit van € 37,50 (€ 23 voor de NGF en €14,50 als kostenmarge). Door de nieuwe aanvraagprocedure van plastic passen in 2023 kan de prijs hiervan nog iets wijzigen.

 

 

Prijsverhogingen 2023

Uitgangspunt st I.S.SO

De golfsport moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven.  Het begint allemaal met de jaarlijkse NGF golfpas en die proberen we als stichting zo voordeling mogelijk aan te bieden

Hoe stellen we de prijs samen?
De prijs die we u rekenen bestaat uit onze lage kostenmarge + de verplichte bijdrage die wij per golfer aan de NGF moeten overmaken

  1. Onze kostenmarge

We bieden twee soorten lidmaatschappen aan; alleen de digitale golfpas of de plastic pas (waar de digitale pas automatisch bij zit).  Voor ons als club zijn de kosten voor het aanbieden van deze twee lidmaatschappen verschillend. De prijzen zijn daardoor ook anders.

We werken met een kostenmarge en die is voor het lidmaatschap met alleen de digitale pas slechts € 4,50. Voor het lidmaatschap waar ook een plastic bij bij besteld wordt ligt dat hoger, we hebben daar als club veel meer werk aan. De kostenmarge voor dit lidmaatschap bedraagt € 14,50.

2. Verplichte afdracht aan de NGF

Per golfer per jaar moet elke club een afdracht doen aan de NGF.
Dat bedrag was afgelopen jaar € 19,- maar dat gaat flink omhoog voor volgende jaar nl. € 23,-!

Wat betekent dit voor uw lidmaatschap van 2023

Uiteraard bieden we weer 2 soorten lidmaatschappen aan.
Voor het lidmaatschap met alleen de digitale golfpas is de prijs dus   € 27,50 (€ 4,50+ € 23,-) en voor het lidmaatschap inclusief de plastic pas € 37,50 (€ 14,50+ €23.-)

Al met al een verhoging waar we als club niet blij mee zijn maar waar we niets aan kunnen doen. 

Verlengingen voor 2022

Liefst alleen digitale licenties in plaats van de plastic pas

De verlengingen voor 2022 zijn de deur uit richting de leden.  Net als vorig jaar bieden we twee soorten licenties aan; een digitale pas of een plastic pas. 
Wij promoten het gebruik van de digitale pas; beter voor het milieu, sneller beschikbaar, geen duplicaten meer nodig door verlies, en voor u als golfer veel goedkoper!

Prijzen 2022
Omdat de digitale pas ons in staat stelt om veel administratieve tijd te besparen rekenen we die winst door aan onze golfers. We bieden de digitale pas aan voor € 24,- per jaar terwijl  we voor een licentie waar een ook een plastic pas aan vast zit € 32,50 rekenen.

HOME

International Sports Society ( st. I.S.SO)

De I.S.SO is een all-round registratiegolfclub die zichzelf tot doel stelt de kwaliteit in de golfsport te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.
Daarnaast streven wij ernaar om golf voor iedereen bereikbaar te maken en te houden.  Dat doen we door de kosten van de golfer op jaarlijkse basis zo laag mogelijk te houden en door laagdrempelig, snel en rechtstreeks contact met de leden te onderhouden.

Wij verzorgen golfseminars, theorielessen, theorie en praktijkexamens  voor het verkrijgen van de GolfBaanPermissie (GBP) en de Handicapregistratie vanaf Hcp 54 om te kunnen spelen op Nederlandse en buitenlandse banen.

Kijkt u gerust eens rond op onze site en als u een vraag heeft kunt u ons gemakkelijk bereiken via het menu “Contact”