NGF gaat stoppen met de plastic golfpas in 2024

De NGF heeft alle clubs bericht dat het verstekken van de plastic golfpassen in 2024 waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Vanaf dan krijgen alle golfers alleen nog maar de digitale golfpas.

Het jaar 2023 geldt als overgangsjaar. Een digitale pas is standaard, de golfer kan bij de club nog wel een plastic aanvragen. Voor de golfclubs loopt dat allemaal iets anders dan voorheen; er moet meer werk voor verricht worden.

Wij supporten de overgang naar de digitale pas. Als stichting proberen we de kosten voor uw golflicentie zo laag mogelijk te houden. (zie vorige bericht over onze prijsstelling).  Met de digitale pas is dat voor ons goed mogelijk, een fysieke pas is aanmerkelijk duurder doordat we als club daar veel meer werk aan hebben.

Voor 2023 hanteren we € 4,50 als marge bovenop de € 23,- die wij verplicht aan de NGF per golfer moeten afdragen.

De plastic pas voor 2023 is uiteraard duurder. In ons vorige bericht gingen wij uit van € 37,50 (€ 23 voor de NGF en €14,50 als kostenmarge). Door de nieuwe aanvraagprocedure van plastic passen in 2023 kan de prijs hiervan nog iets wijzigen.

 

 

Geef een reactie